Privacy- en cookieverklaring

Als FILM8 (wij, ons, onze) hebben we een website die open is voor het publiek. Als u onze website bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om meer te weten te komen over ons bedrijf en de diensten die we bieden. Als u meer wil weten over onze nieuwste en beste projecten en prijzen van FILM8, kunt u zich melden via onze contact pagina. We zullen u vervolgens berichten betreft de mogelijkheden tot het delen van informatie. 

Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u onze website, www.film8.nl gebruikt. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, laat het ons dan weten via contact. 

De website wordt beheerd door Pelota Events, een bedrijf gevestigd in Nederland met ondernemingsnummer 54482860. Wij zijn de "gegevensbeheerder" (d.w.z. het bedrijf dat de middelen en het doel beslist voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens) met het oog op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

A. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
1. Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, het adres van uw organisatie en uw vraag. We gebruiken deze informatie om op uw vragen te reageren.
2. In overeenstemming met het legitieme belang dat wij hebben bij het promoten van ons bedrijf, zullen wij uw vragen verwerken om u informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden. Dit kan het beantwoorden van uw aanvraag omvatten.
3. We kunnen ook vragen verwerken om stappen te ondernemen die u van ons vraagt ​​om een ​​contract met u aan te gaan en / of uit te voeren om u onze diensten te verlenen. 
4. U bent niet verplicht om ons details te verstrekken, maar als u niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen we mogelijk niet helpen.
 
B. Marketing 
1. We kunnen uw contactgegevens die u ons verstrekt (hetzij via onze website, per e-mail of door gebruik van onze services) verwerken voor marketingdoeleinden. In overeenstemming met onze legitieme belangen om u informatie over onze services te sturen en als u zich aanmeldt naar onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van informatie over nieuws en evenementen. 
2. We kunnen externe providers gebruiken, zoals MailChimp, Hubspot, Google Analytics, om deze marketing-e-mails te verwerken.
3.Als u van deze mailinglijst wilt worden verwijderd, neemt u contact met ons op of klikt u op Afmelden onderaan elke marketing-e-mail.

C. Hoe u onze website gebruikt
1. Onze website maakt gebruik van cookies en andere mechanismen om log- en analytische informatie te verzamelen, zoals uw internetprotocol (IP) -adres, om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en om rapporten over de website-activiteit statistiek op te stellen.
2. Deze informatie verwerken wij om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over de website activiteiten samen te stellen.
3. Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om onze legitieme belangen na te streven in het verbeteren van onze website en het bieden van een betere service en bron van informatie aan bezoekers.
4. Deze informatie wordt niet gebruikt om een ​​persoonlijk profiel van u te ontwikkelen. Al dergelijke informatie wordt verzameld en anoniem opgeslagen.

D. Alle contactgegevens die u naar ons toe stuurt
1. Als u ons aanstootgevende inhoud stuurt of ons anderszins op een storende manier gedraagt tijdens het gebruik van onze website, kunnen we persoonsgegevens die in uw berichten zijn opgenomen verwerken om op dergelijk gedrag te reageren en dit te stoppen.
2. We verwerken persoonlijke gegevens alleen op deze manier om het legitieme belang te waarborgen dat het gebruik van onze website wettig is, niet verstoort, ons personeel of andere personen niet lastigvalt en om onze wettelijke rechten af te dwingen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
3. Wanneer we redelijkerwijs menen dat u de wet hebt overtreden (bijvoorbeeld omdat u geen bedragen naar intimidatie stuurt of lasterlijk is), kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om relevante derde partijen, zoals uw e-mail / internetprovider of wetshandhavingsinstanties aanschrijven over de inhoud.
4. Wanneer we op deze manier persoonsgegevens verwerken, bewaren we die persoonlijke informatie op onze systemen zo lang als redelijkerwijs nodig is om deze doelstellingen te bereiken.
 
E. Delen we uw persoonlijke gegevens met iemand anders?
We kunnen uw informatie ook bekendmaken aan ons FILM8 personeel, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid, op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken en zijn overeengekomen zich te houden aan de vastgestelde regels in deze privacyverklaring.
Bovendien kunnen we uw informatie vrijgeven voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder mogelijk ook aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties) in verband met gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie).

F. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij verwerken met betrekking tot u
U heeft het recht te weten van de manier waarop wij persoonsgegevens met betrekking tot u verwerken. We streven ernaar te reageren zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen het termijn van een maand: U kunt ons te vragen om de verwerking te beperken, te stoppen of om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

G. Kinderen
We gebruiken de website niet om bewust gegevens te verzamelen van of te verkopen aan kinderen jonger dan 16 jaar. Als een ouder of voogd merkt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, moet hij of zij contact met ons opnemen. We zullen dergelijke informatie binnen een redelijke termijn verwijderen.

H. Veiligheid
We nemen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om misbruik van het verlies of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

I. Veranderingen
Dit beleid kan bijgewerkt worden. Vernieuwd beleid of wijzigingen zullen hier geplaatst worden, zodat u op de hoogte blijft.  

J. Dataretentie
U persoonlijke gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het relevante doel, of zoals anders beschreven in dit privacy beleid.

K. Algemeen
Heeft u vragen over deze verklaring, neemt u dan contact met ons op via contact tab.

Aangepast per 25-01-2020